Závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky (ZZ, MZ) Teplice

Termíny pro závěrečné zkoušky školní rok 2022/23

 

V letošním školním roce se závěrečná zkouška skládá ze tří částí – z písemné, praktické a ústní.

Opravné zkoušky

  • Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo zkoušku v náhradním termínu konat.
  • Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.
  • Opravnou zkoušku může žák konat pouze dvakrát

Řádné a opravné termíny září, prosinec 2023

Termín září 2023 Termín prosinec 2023
strojaři stavaři strojaři

stavaři

písemná ZZ 05.09.2023 písemná ZZ 05.09.2023 písemná ZZ 05.12.2023 písemná ZZ 05.12.2023
praktická ZZ 06. – 07.09. 2023 praktická ZZ 06. – 08.09. 2023 praktická ZZ 07-08.12.2023 praktická ZZ 07-09.12.2023
ústní ZZ 14.09.2023 ústní ZZ 15.09.2022 ústní ZZ 15.12.2023 ústní ZZ 16.12.2023