Závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky (ZZ, MZ) Teplice

Termíny pro závěrečné zkoušky školní rok 2023/24

 

V letošním školním roce se závěrečná zkouška skládá ze tří částí – z písemné, praktické a ústní.

Opravné zkoušky

  • Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo zkoušku v náhradním termínu konat.
  • Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.
  • Opravnou zkoušku může žák konat pouze dvakrát