Závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky (ZZ, MZ) Teplice

Závěrečné zkoušky

AUTOELEKTRIKÁŘ

Termíny (ve školním roce 2020/2021)

7. června 2021  – praktická část ZZ
16. června 2021  – ústní část ZZ

Závěrečná zkouška se v letošním školním roce skládá ze dvou částí:

1. PRAKTICKÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

 • Praktická zkouška trvá 2 dny.
 • Žák využije získané dovednosti a znalosti získané během celého studia. Žák by měl dbát i na bezpečnost práce, pokud hrubě poruší BOZP, budou mu odečtené body.

2. ÚSTNÍ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

 • Žák si vylosuje jedno z 25 témat pro ústní část zkoušky, po časovém limitu na přípravu pokračuje v ústní zkoušce. Příprava trvá minimálně 15 minut.
 • Ústní zkouška obsahuje téma z problematiky oboru (zásadní znalosti z odborných předmětů k dané problematice), které žák vysvětlí a případně doplní jednoduchými náčrty
 • Poslední částí je odpověď na jednu z otázek ze světa práce.
 • Ústní část zkoušky trvá maximálně 15 minut.
 • Každému žákovi je automaticky vygenerován jedinečné téma z banky úkolů.  Doba písemné zkoušky je maximálně 240 minut (tj. 4 hod.)
 • V úvodu zkoušky vypracuje test z teoretických znalostí – 120 otázek z odborných předmětů automobily a elektronika). Test trvá maximálně 60 minut.
 • Dále pracuje na zvoleném tématu, kde volí z nabízených variant odpovědí, nebo doplňuje údaje do připraveného tiskopisu.

Jiné roky požadovaná písemná část závěrečné zkoušky byla pro žáky končící ve školním roce 2020/21 ředitelem školy zrušena.

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Termíny (ve školním roce 2020/2021)

3. – 4. června 2021  – praktická část ZZ
16. června 2021  – ústní část ZZ

Závěrečná zkouška se v letošním školním roce skládá ze dvou částí:

 

1. PRAKTICKÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

 • Praktická zkouška trvá 1 den tj. maximálně 7 hodin.
 • Téma je sestaveno ze 13 úkolů. Úkoly 1-12 s časovou dotací 25 minut na úkol. Úkol 13 s časovou dotaci 50 minut. Mezi každým úkolem je 5 minutová přestávka. Po 8 úkolech nebo 4 hodinách zkoušky je přestávka v délce 25 minut.
 • Žák využije získané dovednosti a znalosti za dodržení zásad bezpečné práce.

2. ÚSTNÍ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

 • Žák si vylosuje jedno z  25 témat pro ústní část zkoušky, po časovém limitu na přípravu pokračuje v ústní zkoušce. Příprava trvá minimálně 15 minut.
 • Ústní zkouška obsahuje téma z problematiky oboru (zásadní znalosti z odborných předmětů k dané problematice), které žák vysvětlí a případně doplní jednoduchými náčrty
 • Poslední částí je odpověď na jednu z otázek ze světa práce.
 • Ústní část zkoušky trvá maximálně 15 minut.

Jiné roky požadovaná písemná část závěrečné zkoušky byla pro žáky končící ve školním roce 2020/21 ředitelem školy zrušena.

STROJNÍ MECHANIK

Termíny (ve školním roce 2020/2021)

7. – 10. června 2021  – praktická část ZZ  
17. června 2021  – ústní část ZZ

 

Závěrečná zkouška se v letošním školním roce skládá ze dvou částí:

 

1. PRAKTICKÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

 • Praktická zkouška trvá 2 dny tj. maximálně 2 x 7 hodin.
 • Téma je zadáno výkresovou, obrázkovou a technickou dokumentací a písemným zadáním úkolu pro celou skupinu jednotné.
 • Přestávky jsou každý den dvě (15 a 30 minut).
 • Hodnotí se přesnost, celkový vzhled a funkčnost výrobku. Další část hodnocení je dodržování předpisů BOZP, hygienických předpisů a předpisů požární ochrany na pracovišti.

2. ÚSTNÍ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

 • Žák si vylosuje jedno zn 25 až 30 témat pro ústní část zkoušky, po časovém limitu na přípravu (15 minut) pokračuje v ústní zkoušce.
 • Ústní zkouška (trvá maximálně 15 minut) obsahuje téma z problematiky oboru (zásadní znalosti odborných předmětů), které žák vysvětlí a případně doplní jednoduchými náčrtky.
 • Poslední částí je odpověď na jednu z otázek ze světa práce.

Jiné roky požadovaná písemná část závěrečné zkoušky byla pro žáky končící ve školním roce 2020/21 ředitelem školy zrušena.

TRUHLÁŘ

Termíny (ve školním roce 2020/2021)

3. – 7. června 2021  – praktická část ZZ
15. června 2021  – ústní část ZZ

Závěrečná zkouška se v letošním školním roce skládá ze dvou částí:

1. PRAKTICKÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

 • Písemná část závěrečná zkoušky (řádný termín) se ve školním roce 2020/21 z rozhodnutí ředitele školy nekoná.
 • Žák vyrábí jenoduchý truhlářský výrobek dle zadání. Doba práce je tři dny a probíhá na pracovišti, které zajistí škola včetně pomůcek a materiálu.
 • Účelem zkoušky je ověření řemeslných dovedností a zručnosti žáka. Žák vychází z výkresové dokumentace a slovního popisu výrobku.

 2. ÚSTNÍ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

 • Tato část probíhá formou pohovoru na odborné téma, které si žák vylosuje z 25 otázek a trvá celkem 30 minut (15 minut příprava, 15 minut ústní zkoušení).
 • Poslední částí je odpověď na jednu z otázek ze světa práce.

Jiné roky požadovaná písemná část závěrečné zkoušky byla pro žáky končící ve školním roce 2020/21 ředitelem školy zrušena.

ZEDNÍK

Termíny (ve školním roce 2020/2021)

3. – 4. června 2021  – praktická část ZZ
15. června 2021  – ústní část ZZ

Závěrečná zkouška se v letošním školním roce skládá ze dvou částí:

1. PRAKTICKÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

 • Praktická část probíhá dva dny a skládá se ze dvou částí.
  • V části vědomostní je třeba znát pravidla BOZP při jednotlivých pracích – např. při zdění nebo při práci ve výškách, umět popsat pracovní postup dle konkrétního zadání, určit druhy materiálů a jejich složení např. malty nebo betonu.
  • Dovednostní část obsahuje přípravu materiálu a jeho manipulaci, provedení pracovního úkonu a kontrolu přesnosti provedení, např. vyzdění příčky a osazení zárubně.

2. ÚSTNÍ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

 • Ústní část se skládá z 25 otázek, z nichž si žák jednu vylosuje. Po patnáctiminutové přípravě je přezkoušen formou pohovoru.
 • Každá z otázek se věnuje dvěma odborným tématům např. zemní práce a vytýčení stavby a oblasti pracovně právní, např. vyhledávání zaměstnání, nástupní plat apod.

Jiné roky požadovaná písemná část závěrečné zkoušky byla pro žáky končící ve školním roce 2020/21 ředitelem školy zrušena.

Opravné zkoušky

 • Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo zkoušku v náhradním termínu konat.
 • Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.
 • Opravnou zkoušku může žák konat pouze dvakrát

 2020/2021

Opravná zkouška se koná v září 2021, případná druhá opravná zkouška se koná v prosinci 2021.

 

Termín září 2021
STROJAŘI STAVAŘI
písemná ZZ 06.09.2021 písemná ZZ 06.09.2021
praktická ZZ 8.-9. 09. 2021 praktická ZZ 8.-10. 09. 2021
ústní ZZ 16.09.2021 ústní ZZ 17.09.2021

 

Termín prosinec 2021
STROJAŘI STAVAŘI
písemná ZZ 01. 12.2021 písemná ZZ 01. 12.2021
praktická ZZ 06.-07. 12. 2021 praktická ZZ 06.-08. 12. 2021
ústní ZZ 14. 12.2021 ústní ZZ 15. 12.2021