Přihláška ke studiu

PŘIHLÁŠKA K DENNÍMU STUDIU

Podávání přihlášek ke studiu se od 1.1.2024 mění a přihláška se podává 3 způsoby:

1/ Plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana a připojením příloh. Rádi Vám s vyplněním pomůžeme.

 

2/ Elektronickou formou bez přihlášení do systému, tiskem výpisu přihlášky, připojením příloh a doručením do školy poštou, osobně nebo datovou schránkou.

 

3/ V listinné podobě na tiskopisu. Vytisknete si přihlášku, zadáte požadované údaje v přihlášce, připojíte přílohy a pošlete nebo přímo donesete na:

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o.Fráni Šrámka 1350/1415 01 Teplice – Trnovany.

 

Přihlášky vyplňujte pečlivě, čitelně a bez přepisování. Vždy uvádějte telefonní čísla a e-maily.

Povinnou informací na přihlášce je i datum narození uvedeného zákonného zástupce uchazeče.

 

Rádi Vám s vyplněním přihlášky pomůžeme.

Přílohy k přihlášce

1. Potvrzení od lékaře – posouzení zdravotní způsobilosti 

2. Prospěch za poslední dva ročníky ZŠ

Podrobnosti k průběhu přijímacího řízení najdete: Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz) – PRO RODIČE A ŽÁKY