ELEKTROTECHNIKA – obor který tě nakopne

Název oboru: Elektrotechnika
Kód oboru: 26-41-M/01
Délka a forma studia: čtyřleté denní studium
Zakončení studia: maturitní zkouška
Získané vzdělání: střední s maturitou
Přijímací řízení: přijímací zkoušky

 Co se u nás naučíš?

Absolvent uvedeného oboru bude středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Uplatní se ve všech technicko-hospodářských funkcích, především v konstrukčních, technických, technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, jako technik provozu, technolog, projektant nebo konstruktér v elektrotechnice. Najde uplatnění také jako školící technik ve sféře využití výpočetní techniky při zpracování dat a při řízení technologických procesů, jako technik měření a regulace a dále v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky. 

 

Co nabízíme?

  • Všem žákům je poskytnut zdarma pracovní oděv a obuv
  • Výuka programování na platformě Arduino
  • Základy programování PLC systémů Siemens
  • Nově rekonstruované elektrodílny.
  • Výuka technické dokumentace v CAD systémech 2D a 3D + licence software pro domácí využití, návrhové systémy pro elektrotechniku
  • Specializované učebny elektrických měření, automatizace a 3D tisku