Základní informace

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace     

Adresa školy Fráni Šrámka 1350/1, 415 01 Teplice – Trnovany

IČO

00497088

DIČ

CZ00497088

Bankovní spojení

33036501/0100
ID datové schránky bs9crpu

Odloučené pracoviště Krupka

Na Příkopě 77, 417 41 Krupka

Odloučené pracoviště Duchcov

Kubicových 2, 419 01 Duchcov

Ředitel školy

Mgr. Aleš Frýdl

Zřizovatel

Ústecký kraj

Sídlo zřizovatele

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Datum založení školy

1973

Datum zařazení do sítě škol

1. 1. 1999

 

  • Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace zajišťuje služby žákům ze základních škol z okresů Teplice, Ústí nad Labem a Most.
  • Uchazečům o studium nabízí škola 21 oborů vzdělávání. Jedná se o stavební, strojírenské, dřevozpracující a ekonomické obory. Struktura je dle poptávky plynule obměňována.
  • Nabídku školy rozšiřují také obory, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, a to například – Elektrotechnika a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, ty jsou příbuzné učebním oborům, které na škole vyučujeme.
  • Část absolventů školy pokračuje v dalším studiu. Jedná se o nástavbové obory. Nabídka vychází z potřeb teplického regionu. 
  • Jednotlivé sféry oborů vzdělání jsou zastoupeny stejným počtem žáků. Vyučované obory vzdělávání tvoří ekonomicky i organizačně optimální stav, který umožňuje případné další doplnění příbuzných oborů vzdělávání v rámci kapacity školy. Školu navštěvuje přes 500 žáků.
  • Informace z Úřadu práce v Teplicích potvrzují zájem o obory vyučované na naší škole a minimální nezaměstnanost našich absolventů.
  • Dopravní dostupnost školy je pro žáky velmi výhodná. Hlavní budova školy je umístěna v okresním městě Teplice, dvě ostatní jsou snadno dostupné autobusovou dopravou.