Přijímací řízení

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

•    Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu.

•    Přihlášky se odevzdávají přímo řediteli střední školy do 1. března 2021.

•    Na přihlášce ke vzdělávání se vyžaduje posouzení zdravotní způsobilosti příslušným registrujícím praktickým lékařem.

•    Pro tříleté učební obory vzdělání se přijímací zkoušky nekonají.

 

Vzdělávací nabídka 

Vzdělávací nabídka 2021/22  

Volná místa – 3. kolo přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Kritéria 3. kola přijímacího řízení