Přijímací řízení

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Přihlášky ke vzdělávání mohou podat zákonní zástupci nezletilých uchazečů nebo zletilí pouze osobně v budově školy.

Přihlášky vyplňujte pečlivě, čitelně a bez přepisování. Vždy uvádějte telefonní čísla a e-maily.

Povinnou informací na přihlášce je i datum narození uvedeného zákonného zástupce uchazeče!

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ

Kritéria 33-56-E-01 Strojírenské práce

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou

PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE

1) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Zdravotní posudek 

2) Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání

 

ÚPRAVA PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO CIZINCE S DOČAS. OCHRANOU

Úprava podmínek přijímacího řízení pro cizince s dočasnou ochranou 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení:

Elektrotechnika Strojní mechanik
Malíř a lakýrník Zahradnické práce
Malířské a natěračské práce Zedník
Obráběč kovů
Strojírenské práce

KRITÉRIA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Maturitní obor Elektrotechnika
Elektrotechnika 26-41-M/01 – 3 místa Kritéria ET  Bodové hodnocení
Učební obory H bez bodového hodnocení 
Strojní mechanik (SM) 23-51-H/0 – 7 míst  Kritéria SM Bez bodového hodnocení
Obráběč kovů (O) 23-56-H/01 – 5 míst Kritéria  O Bez bodového hodnocení
Zedník (Z) 36-37-H/01 – 3 místa Kritéria Z Bez bodového hodnocení
Malíř a lakýrník (ML) 39-41-H/01 – 7 míst  Kritéria ML Bez bodového hodnocení
Učební obory E bez bodového hodnocení 
Strojírenské práce (SP) 23-51-E/01 – 10 míst  Kritéria SP Bez bodového hodnocení
Malířské a natěračské práce (MP) 36-57-E/01 – 5 míst Kritéria MP Bez bodového hodnocení
Zahradnické práce (ZHP) 41-52-E/01 – 5 míst Kritéria  ZHP Bez bodového hodnocení

Zdravotní způsobilost dle oborů