Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

1. kolo přijímacího řízení 

Přihlášky ke vzdělávání mohou podat zákonní zástupci nezletilých uchazečů nebo zletilí uchazeči elektronicky.

(systém DIPSY) nebo doručením do školy (osobně, poštou, dat. schránkou). 

Přihlášky vyplňujte pečlivě, čitelně a bez přepisování. Vždy uvádějte telefonní čísla a e-maily.

Povinnou informací na přihlášce je i datum narození uvedeného zákonného zástupce uchazeče!

TERMÍN PŘIHLÁŠEK PRO VŠECHNY OBORY

od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024

 

PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE

1) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Zdravotní posudek 

2) Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání

 

 

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO MATURITNÍ OBOR

1. termín 12. 4. 2024

2. termín 15.4. 2024

 

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET ŽÁKŮ V JEDNOTLIVÝCH OBORECH

Předpokládaný počet žáků v  jednotlivých oborech

 

ÚPRAVA PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO CIZINCE S DOČAS. OCHRANOU

Úprava podmínek přijímacího řízení pro cizince s dočasnou ochranou 

 

KRITÉRIA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Maturitní obor Elektrotechnika
Elektrotechnika 26-41-M/01 Kritéria ET  Bodové hodnocení
 
Učební obory H s bodovým hodnocením
Mechanik opravář motorových vozidel (MO) 23-68-H/01 Kritéria MO Bodové hodnocení
Elektrikář (E) 26-51-H/01 Kritéria E Bodové hodnocení
Autoelektrikář (AE) 26-57-H/01 Kritéria AE Bodové hodnocení
Truhlář (TR) 33-56-H/01 Kritéria TR Bodové hodnocení
Učební obory H bez bodového hodnocení 
Strojní mechanik (SM) 23-51-H/0 Kritéria SM Bez bodového hodnocení
Karosář (K) 23-55-H/01 Kritéria K Bez bodového hodnocení
Obráběč kovů (O) 23-56-H/01 Kritéria  O Bez bodového hodnocení
Instalatér (I) 36-52-H/01 Kritéria  I Bez bodového hodnocení
Zedník (Z) 36-37-H/01 Kritéria Z Bez bodového hodnocení
Malíř a lakýrník (ML) 39-41-H/01 Kritéria ML Bez bodového hodnocení
Učební obory E bez bodového hodnocení 
Truhlářská a čalounická výroba (TRC) 33-56-E/01 Kritéria TRC Bez bodového hodnocení
Strojírenské práce (SP) 23-51-E/01 Kritéria SP Bez bodového hodnocení
Malířské a natěračské práce (MP) 36-57-E/01 Kritéria MP Bez bodového hodnocení
Zednické práce (ZP) 36-67-E/01 Kritéria ZP Bez bodového hodnocení
Zahradnické práce (ZHP) 41-52-E/01 Kritéria  ZHP Bez bodového hodnocení

Zdravotní způsobilost dle oborů