Maturitní zkoušky (MZ) Krupka

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky - termíny

Termíny maturitních zkoušek pro školní rok 2020/21

Písemná část profilové zkoušky (řádný termín) se ve školním roce 2020/21 nekoná.

Opravný termín září 2021
   
didaktický test – termín bude doplněn po zveřejnění Cermatem

 

 

matematika

 

 

 

český jazyk

 

 

 

 

 

ústní část – 14. září 2021

anglický jazyk