TRUHLÁŘ

Název oboru: Truhlář
Kód oboru: 33-56-H/01
Délka a forma studia: tříleté denní studium
Zakončení studia: závěrečná zkouška
Získané vzdělání: střední s výučním listem
Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek

Jaké dovednosti lze v oboru získat?

Žáci se naučí výrobu interiérového a exteriérového nábytku, například kuchyně, skříně, stoly, židle, postele, bytového zařízení a stavebně-truhlářských výrobků. Také ovládá pracovní činnosti v oblasti montáže výrobků, osazování výrobků v objektech a jejich následnou kontrolu.

Odborný výcvik

Odborný výcvik probíhá v prvním ročníku v odborných učebnách v prostorách školy,ve druhém a třetím ročníku ve smluvně zajištěných firmách např:DŘEVOTEP PLUS, LIMBA a dalších

Ve 2. a 3. ročníku již  jsou žáci schopni se podílet na produktivní práci a za tu dostávají finanční odměnu, která může činit až 1.200 Kčměsíčně. 

Všem žákům  poskytujeme bezplatně pracovní obuv a oděv. 

Aktuality

Výrobek našich žáků – truhlář 2. ročník

Výrobek našich žáků – truhlář 2. ročník

Žáci 2. ročníku vyrobili pro své spolužáky v Krupce jídelní stůl.  Práce probíhaly nejprve na kotoučové pile, pak  se přesunuly na srovnávací a protahovací frézu. Závěrem  přišla na řadu montáž a nátěr stolu. Na obrázcích výše se můžete podívat, jak se jim to povedlo....

Návštěva společnosti Dřevoobchod K&C

Návštěva společnosti Dřevoobchod K&C

Žáci třetího ročníku, oborů truhlář a zedník navštívili s našimi vyučujícími dodavatelkou firmu K+C Dřevoobchod v Oldřichově, kde si prohlédli expozice jednotlivých výrobců, sklad řeziva i velkoplošného materiálu. Dále následovala prohlídka haly na formátování a...

Elektrárna Ledvice

Elektrárna Ledvice

I žáci z Teplic oboru truhlář prvního ročníku se zúčastnili exkurze v Elektrárně Ledvic. Zde se dozvěděli nejen historii zvniku hnědého uhlí, které se v elektráně využívá,  ale i základní principy výroby elektrické energie. Všechny nás překvapil výhled do kraje z...

Adaptační kurz třídy – TRUHLÁŘ, ZEDNÍK

Adaptační kurz třídy – TRUHLÁŘ, ZEDNÍK

Ve čtvrtek 8.9. se žáci prvního ročníku z oborů truhlář a zedník zúčastnili adaptačního kurzu, jehož cílem bylo se vzájemně poznat. Pro žáky byla připravena procházka k teplické hvězdárně a Písečnému vrchu. Doprovodem byla třídní učitelka a mistři odborného výcviku. U...

Přebor školy v bowlingu

Přebor školy v bowlingu

Letošního přeboru se zúčastnilo celkem 18.žáků školy. Během celé soutěže, která trvala dvě hodiny, předváděli žáci naší školy zajímavé výkony. Celkem se házelo na dvě směny a počítal se nejlepší výsledek. S největším náhozem 144bodů zvítězil Dominik Novák z Teplic....

Adaptační kurz TRT1/Z1

Adaptační kurz TRT1/Z1

Koncem září  proběhl adaptační den prvního ročníku spojené třídy zedníků a truhlářů.  Studenti vyrazili na procházku po okolí -  přes Panoramu k Hvězdárně , Botanická zahrada a zpět přes Písečák a Třešňovku. Adaptační kurz se vydařil a splnil svůj účel. Počasí nám...