Adaptační kurz TRT1/Z1

Koncem září  proběhl adaptační den prvního ročníku spojené třídy zedníků a truhlářů.  Studenti vyrazili na procházku po okolí –  přes Panoramu k Hvězdárně , Botanická zahrada a zpět přes Písečák a Třešňovku.

Adaptační kurz se vydařil a splnil svůj účel. Počasí nám přálo, cestou žáci poznávali dřeviny, stavební materiály a konstrukce.