MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Co Název oboru: Mechanik opravář motorových vozidel
Kód oboru: 23-68-H/01
Délka a forma studia: tříleté denní studium
Zakončení studia: závěrečná zkouška
Získané vzdělání: střední s výučním listem
Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek

Co se u nás naučíš?

Žáci se naučí diagnostikovat závady na silničních motorových vozidlech a opravovat je. Podle vlastní volby užívat diagnostická zařízení, montážní přípravky a prostředky pro seřizování, údržbu a opravy. Provádí jak výměnu dílů, tak jejich opravu či úpravu, včetně jednoduchých oprav elektrického vybavení vozidel. Užívá speciální měřidla, používá technickou dokumentaci a jiné grafické pomůcky k porovnávání naměřených hodnot při identifikaci závad.

Co nabízíme?

  • Všem žákům je poskytnut zdarma pracovní oděv a obuv
  • Výuka v moderních autodílnách (v provozu od roku 2020)
  • Od druhého ročníku možnost praxe u sociálních partnerů v regionu spojené s výdělkem
  • Možnost získání svářecího průkazu 

 

Aktuality

Návštěva mezinárodní malířské soutěže

Návštěva mezinárodní malířské soutěže

Dne 17. dubna se konal výjezd žáků malířských oborů v rámci projektu NPO na mezinárodní malířskou soutěž Malířská akademie Josefa Čapka v Podbořanech. Během akce se žáci seznámili s průběhem mezinárodní malířské soutěže. Prohlédli si také stánky výrobců nátěrových...

Opel Mokka Electric na odborném výcviku

Opel Mokka Electric na odborném výcviku

Děkujeme za zapůjčení Opelu Mokka Electric! Děkujeme společnosti Opel za zapůjčení elektromobilu Opel Mokka Electric. Auto sloužilo k výuce ve všech ročnících autooborů a přineslo studentům i učitelům mnoho cenných zkušeností. Přínosy pro výuku: Studenti se seznámili...

Světový úspěch našeho žáka!

Světový úspěch našeho žáka!

World Games - „olympijské hry neolympijských sportů“ Za jeho úspěchem je nepředstavitelné množství práce a sebezapírání.  Věnuje se tomu, co ho nejvíce baví – bojový sport. Svůj talent neustále rozvíjí, maká, dře. Ze všech žáků naší školy jistě trávil podzimní...

Když se ti zlámalo, dej ho spravit, nauč se synečku hospodařit ….

Když se ti zlámalo, dej ho spravit, nauč se synečku hospodařit ….

V rámci hodin ICT se žáci 2. ročníku naší školy oboru Automechanik seznámili s metodou SMART. Metoda SMART je nástroj, který pomáhá definovat cíle tak, aby byly měřitelné, dosažitelné, relevantní, časově omezené a specifické. Žáci využili své dosavadní dovednosti...

Návštěva Úštěku

Návštěva Úštěku

Na konci školního roku vyrazila skupina žáků prvního ročníku se svým učitelem odborného výcviku panem Hajmem na školní výlet. Pro třídenní  pobyt si vybrali  kemp v  Úštěku u jezera Chmelař. Žáci si užili nejen pěkné počasí, koupání, míčové i deskové hry, ale i...

Adaptační kurz třídy MOA1

Adaptační kurz třídy MOA1

Ve středu 14.9. proběhl adaptační kurz žáků prvního ročníku třídy MOA1, učební obor mechanik opravář motorových vozidel. Cílem kurzu bylo stmelení kolektivu žáků a ověření základních znalostí v oboru automobily. I přes velkou nepřízeň počasí žáci statečně absolvovali...

Adaptační kurz třídy MOA1

Adaptační kurz třídy MOA1

Dne 22. 9. 2021 proběhl ve třídě MOA1 Zahajovací seznamovací kurz třídy. Třída navštívila Podkrušnohorské technické muzeum v Litvínově – Kopisty. Žáci byli přeneseni do dob, kdy na hlubinné šachtě Julius III. na Mostecku probíhala těžba hnědého uhlí. Důl byl...