Adaptační kurz třídy MOA1

Dne 22. 9. 2021 proběhl ve třídě MOA1 Zahajovací seznamovací kurz třídy. Třída navštívila Podkrušnohorské technické muzeum v Litvínově – Kopisty. Žáci byli přeneseni do dob, kdy na hlubinné šachtě Julius III. na Mostecku probíhala těžba hnědého uhlí. Důl byl definitivně uzavřen v roce 1993 a v roce 2003 zde bylo otevřené technické muzeum. Žáci si mohli prohlédnout opravený parní těžní stroj. Jedná se o technickou památku z roku 1891, která je i nyní funkční a je to evropský unikát. Stroj poháněl výtah, který vozil horníky pod zem a vytěžené uhlí ven. Žáci si vyzkoušeli velikost klece, která byla součástí výtahu parního stroje. Další zajímavostí byla důlní fréza, která patří k nejmodernější technice důlního dobývání. V muzeu je vytvořená umělá štola, kdy žáci „fárali“ tzv.do hlubin. Zde si vyzkoušeli práci horníků, potěžkali nářadí, zhlédli těžební vozíky, byla spuštěna pasovka. Důlní kolejnicový vlak je provezl štolou a žáci „vyfárali“ na povrch. V závěru jsme se seznámili a zároveň si vyzkoušeli techniku důlních záchranářů. A bylo nám dovoleno navštívit a tzv. osahat vystavené venkovní exponáty jako jsou důlní stroje, bagry, buldozery a hasičskou IFU.

Návštěva Podkrušnohorského technického muzea se žákům líbila.  Slovy žáka: „Čekal jsem to horší, jako v muzeu, ale bylo to opravdu dobrý.“