TRUHLÁŘSKÁ A ČALOUNICKÁ VÝROBA

Název oboru: Truhlářská a čalounická výroba
Kód oboru: 33-56-E/01
Délka a forma studia: tříleté denní studium
Zakončení studia: závěrečná zkouška
Získané vzdělání: střední s výučním listem
Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek

Jaké dovednosti lze v oboru získat?

Žáci se naučí ručnímu i strojnímu obrábění dřeva a velkoplošných materiálů, výrobě výrobků a jejich povrchové úpravě. Provádí také montáž některých výrobků na stavbách. Oproti oboru Truhlář je zde méně teoretické, ale více praktické výuky.

Odborný výcvik

Odborný výcvik probíhá v prvním ročníku v odborných učebnách v prostorách školy, ve druhém a třetím ročníku na smluvně zajištěných pracovištích v odborných firmách.

Ve 2. a 3. ročníku již  jsou žáci schopni se podílet na produktivní práci a za tu dostávají finanční odměnu, která může činit až 1.200 Kčměsíčně.

Všem žákům  poskytujeme bezplatně pracovní obuv a oděv. 

Aktuality

Ústí nad Labem – zdymadla a hrad Střekov

Ústí nad Labem – zdymadla a hrad Střekov

V pondělí 4.6.  společně podnikly  druhé ročníky oborů Truhlář a Truhlářské a čalounické práce výlet do Ústí nad Labem. Nejprve si třídy prohlédly Masarykova zdymadla - dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, které mělo zajistit splavnost řeky. Součástí...

Nová vstupní hala

Nová vstupní hala

Přilehlá školní budova "A3" v Teplicích prochází kompletní rekonstrukcí. Naši žáci  intenzivně pomáhají při její modernizaci.  Tentokrát třídy  TRT3 - Truhláři 3. ročník, TRC2 - Truhlářské a čalounické práce 2. ročník  a ZHP1 - Zahradnické práce 1. ročník  se podílely...

Renovace nábytku

Renovace nábytku

Naši žáci nám neustále pomohájí vylepšovat prostředí školy. Tentokráte provevedli úspěšnou renovaci školních křesílek  čalouníci  druhého ročníku. Děkujeme. 🙂

Naše práce v „kavárně“

Naše práce v „kavárně“

    Žáci druhého ročníku oboru Truhlářské a čalounické práce se mohou pochlubit zakázkou pro Vojenské lázně v Teplicích. Zadáním bylo nové čalounění 36ti  křesílek v lázeňské kavárně. Žáci se se svými vyučujícími byli podívat přímo na místě, jak jejich práce...

Nová pohovka

Nová pohovka

Úkolem žáků druhého ročníku oboru čalounických a truhlářských prací bylo zrenovovat pohovku. Můžete sami posoudit, jak se jim to povedlo. Za nás 👍.