Ústí nad Labem – zdymadla a hrad Střekov

V pondělí 4.6.  společně podnikly  druhé ročníky oborů Truhlář a Truhlářské a čalounické práce výlet do Ústí nad Labem. Nejprve si třídy prohlédly Masarykova zdymadla – dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, které mělo zajistit splavnost řeky. Součástí zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. 

Žáci se poté přesunuli na hrad Střekov,  romantickou zřícenu hradu, jejíž stavba byla započala v roce 1316. Po prohlídce následovalo zasloužené občerstvení a návrat do Teplic.