Adaptační kurz třídy MOA1

Ve středu 14.9. proběhl adaptační kurz žáků prvního ročníku třídy MOA1, učební obor mechanik opravář motorových vozidel.

Cílem kurzu bylo stmelení kolektivu žáků a ověření základních znalostí v oboru automobily. I přes velkou nepřízeň počasí žáci statečně absolvovali výlet na Písečný vrch v Teplicích, kde byli rozděleni do tří skupin. Každá skupina poté hromadně vypracovala automobilový kvíz. Kvízy jednotlivých skupin byly následovně obodovány učitelem odborných předmětů ve spolupráci s mistry odborného výcviku. Následovalo vyhlášení vítězů. Na prvním místě se umístila skupina č. 3, na druhém místě skupina č. 1 a na třetím místě skupina č. 2. Každá skupina obdržela věcné ceny. Sladkosti a malé upomínkové předměty s logem naší školy udělaly všem radost.