Když se ti zlámalo, dej ho spravit, nauč se synečku hospodařit ….

V rámci hodin ICT se žáci 2. ročníku naší školy oboru Automechanik seznámili s metodou SMART. Metoda SMART je nástroj, který pomáhá definovat cíle tak, aby byly měřitelné, dosažitelné, relevantní, časově omezené a specifické.

Žáci využili své dosavadní dovednosti nabité z jiných předmětu (Technologie, Technické kreslení atd.), které se vyučují na naší škole a pomocí metody SMART připravili podklady pro SLA tisk pro opravu ozubeného kola. Cílem jejich práce bylo vytvořit náhradní ozubený kolík. V případě cíle „Vytvořit podklady pro SLA tisk ozubeného kola, které budou přesné a dostatečně pevné“ to znamená, že budou měřit přesnost a pevnost vytištěného ozubeného kola.

Měřitelné

Žáci nejprve změřili poškozené ozubení. Měřili průměr, výšku a rozteč zubů. Tyto údaje pak použili k vytvoření modelu náhradního kolíku v CAD programu.

Dosažitelné

Žáci si stanovili, že náhradní kolík bude vyroben z plastu pomocí technologie SLA tisku. Tato technologie je dostupná v naší škole a žáci již měli s jejím používáním zkušenosti.

Relevantní

Náhradní kolík musel být vyroben tak, aby zapadl do poškozeného ozubení. Žáci proto pečlivě zkontrolovali rozměry a tvar modelu.

Časově omezené

Žáci měli na výrobu náhradního 2 hodiny. To jim umožnilo dostatek času na dokončení všech potřebných kroků.

Specifické

Žáci si stanovili, že náhradní kolík bude vyroben z SLA materiálu. Tento plast má dobré mechanické vlastnosti a je vhodný pro naše použití.

 

Výsledky

Žáci úspěšně vyrobili náhradní ozubený kolík. Náhradní kolík zapadl do poškozeného ozubení a zajistil jeho funkčnost.

Práce na tomto projektu žákům pomohla rozvinout jejich dovednosti v oblasti:

  • Použití metody SMART
  • Použití CAD programů
  • Principy SLA tisku
  • Mechanické vlastnosti materiálů

 

Závěr

Metoda SMART je cenným nástrojem, která může žákům pomoci zlepšit jejich schopnost definovat a dosahovat cílů. V tomto projektu žáci úspěšně uplatnili své teoretické dovednosti ze školy, tak se naučili i metody SMART sloužící k vyřešení praktického problému.