IN Paint

UNIEP, Mezinárodní asociace v malířském sektoru, zastupuje 15 nadnárodních sdružení, 60 000 podniků a 240 000 živnostníků, vede v současné době evropský projekt „In Paint“ – Innovative WBL Painting Talets.

 Cílem projektu je zlepšit profesionalitu, kvalifikaci, dovednosti a obraz malířského oboru a přilákat více mladých malířů – zvýšit kvalitu vzdělávání pro malíře prostřednictvím učení se v reálném prostředí, které poskytují organizace odborného vzdělávání a přípravy a dodavatelé malířských produktů a technologií.

 V Evropě existují tři hlavní modely učení založené na učení se prací; to jsou (i) učňovská příprava na odborných školách (ii) období odborné přípravy ve firmě a (iii) začlenění do školního programu jako projektové učení.

I. Příprava na odborných školách ve spolupráci školy a zaměstnavatele (podobné zahraničnímu duálnímu systému). V rámci takovéto přípravy žáci vykonávají odborný výcvik ve firmách a u řemeslníků.

II. Výcvik žáků na pracovišti ve firmách, který zahrnuje stáže jako povinný nebo nepovinný prvek programů odborného vzdělávání a přípravy, které vedou k formální kvalifikaci.

III. Příprava integrovaná do školního programu prostřednictvím, workshopů, projektového učení, simulací reálných situací. Cílem je vytvořit pracovní prostředí jako v reálném životě, rozvinout podnikatelské kompetence.

Jako výstup projektu bude vytvořena webová platforma, která bude shromažďovat informace o možnostech učení se v reálném pracovním prostředí a vzdělávacích zdrojích každé země, která bude podporovat a být referenčním bodem pro učitele / školitele odborného vzdělávání a přípravu, dodavatele malířských produktů a technologií, živnostníky a stážisty a žáky.

Platforma bude obsahovat příručky, videa, informace, pokyny, příklady dobré praxe apod., založené na výsledcích dotazníku. Platforma vznikne na základě podnětů ze 6 členských zemí (Rakousko , Belgie, ČR, Německo, Slovinsko, Anglie)