Hydroponní zahrádka

Dotace Ústeckého kraje

Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje.

Naše škola získala příspěvek z dotačního programu Ústeckého kraje v celkové částce 50 000,-Kč v oblasti podpory 1.5. Tvorba/úpravy zázemí škol pro EVVO aktivity (revitalizace školních zahrad s environmentálním aspektem, vznik přírodních učeben).

Naše škola tak mohla vybavit odborné učebny oboru zahradnické práce systémem hydroponního pěstování ve škole v Teplicích a Duchcově.

Projekt splnil stanovené cíle, čímž výrazně přispěl ke zlepšení odborného vzdělávání na naší škole. Projekt pomohl k odbornému růstu žáků oboru zahradnické práce, podpořil environmentální vzdělávání a přispěl k modernímu vybavení dílen. Díky dosaženým výsledkům mají žáci lepší vyhlídky na pracovním trhu a jsou lépe připraveni na budoucí kariéru v oblasti zahradnictví a hydroponie.