ERASMUS +

ZÁKLADNÍ SOUHRN INFORMACÍ O PROJEKTU V RÁMCI ERASMUS +

Název projektu v rámci Erasmus+ : Strategické partnerství pro udržitelný rozvoj odborného vzdělávání a odborné přípravy v oboru malíř

Doba trvání : 1.9.2014 – 31.8.2017

Partneři SBG Drážďany

 

UNIEP
škola Litva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
škola Székesfehervár
Cech malířů Drážďany
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
Cech malířů Belgie
NTI-MMM Oslo

Charakteristika projektu

Cílem projektu je vytvořit evropskou síť pro odborné vzdělávání a přípravu v oboru malíř.
Se vznikem této sítě jsou spojeny následující očekávání :

 • Zlepšit transparentnost mezi různými národními systémy odborného vzdělávání a přípravy oboru malíř.
 • Zvýšit úroveň přípravy pro Evropské malířské řemeslo a zesílit vazbu odborného vzdělávání na potřeby trhu práce.
 • Přenos výsledků do vzdělávacího procesu pro obor malíř.

Cíle projektu jsou v souladu se současnými cíli odborného vzdělávání a politiky zaměstnanosti Evropské unie.

 Produkty (Intelektuální výstupy)

 • Portfolio vzdělávacích vstupů pro vzdělávací úrovně 2 – 4
 • Sbírka učebních scénářů a návrhu pro měření výstupů vzdělávání jako metodicko-didaktická rukověť pro pedagogické pracovníky
 • Příručka mobilit pro vytvoření přeshraničního vzdělávání pro obor malíř
 • Prospekt a dokumentace Metodického Workshopu 2016
 • Prospekt a dokumentace Studentského kempu 2016
 • Prospekt a dokumentace Metodického Workshopu 2017
 • Prospekt a dokumentace Studentského kempu 2017
 • Zpráva o ověření vzdělávacích a metodicko-didaktických produktů projektu

Vzdělávací aktivity

 • Metodický workshop 2016 pro učitele v Teplicích. Seminář o vytvoření vzdělávání orientovaného na pracovní trh na základě portfolia a učebních scénářů.Termín: březen 2016
 • Studentský kemp 2016 v Belgii. Vyzkoušení použitelnosti učebních scénářů. Termín: duben/květen 2016
 • Metodický workshop 2017 v Alytusu (Litva). Pokračování dilalogu z workshopu 2016. Termín: únor/březen 2017
 • Studentský kemp 2017. Analogicky ke Studentskému kempu 2016. Termín: duben/květen 2017

Mítinky

 •  4. – 5. 2. 2015 Praha
 • 17. – 18. 9. 2015 – Székesfehervár
 • duben 2016 – Drážďany (ve spojení se Saským dnem malířů, založení sítě PaintingSkillsNetwork)
 • říjen 2016 – Bratislava
 • srpen 2017 (případně dříve kvůli prázdninám) – Brusel