AUTOELEKTRIKÁŘ

TERMÍNY (VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021)

1. června 2021  – písemná část ZZ 
7. června 2021  – praktická část ZZ  
16. června 2021  – ústní část ZZ

Zkouška se skládá ze tří částí:

1. PÍSEMNÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

 • Každému žákovi je automaticky vygenerováno jedinečné téma z banky úkolů.  Doba písemné zkoušky je maximálně 240 minut (tj. 4 hod.)
 • V úvodu zkoušky vypracuje test z teoretických znalostí – 120 otázek z odborných předmětů automobily a elektronika). Test trvá maximálně 60 minut.
 • Dále pracuje na zvoleném tématu, kde volí z nabízených variant odpovědí, nebo doplňuje údaje do připraveného tiskopisu. 

2. PRAKTICKÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

 • Praktická zkouška trvá 2 dny.
 • Žák využije získané dovednosti a znalosti získané během celého studia. Žák by měl dbát i na bezpečnost práce, pokud hrubě poruší BOZP, budou mu odečtené body.

3. ÚSTNÍ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

 • Žák si vylosuje jedno z 25 témat pro ústní část zkoušky, po časovém limitu na přípravu pokračuje v ústní zkoušce. Příprava trvá minimálně 15 minut.
 • Ústní zkouška obsahuje téma z problematiky oboru (zásadní znalosti z odborných předmětů k dané problematice), které žák vysvětlí a případně doplní jednoduchými náčrty
 • Poslední částí je odpověď na jednu z otázek ze světa práce.
 • Ústní část zkoušky trvá maximálně 15 minut.
 • Každému žákovi je automaticky vygenerován jedinečné téma z banky úkolů.  Doba písemné zkoušky je maximálně 240 minut (tj. 4 hod.)
 • V úvodu zkoušky vypracuje test z teoretických znalostí – 120 otázek z odborných předmětů automobily a elektronika). Test trvá maximálně 60 minut.
 • Dále pracuje na zvoleném tématu, kde volí z nabízených variant odpovědí, nebo doplňuje údaje do připraveného tiskopisu.