OPRAVNÉ ZKOUŠKY

  • Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo zkoušku v náhradním termínu konat.
  • Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.
  • Opravnou zkoušku může žák konat pouze dvakrát

 2020/2021

Opravná zkouška se koná v září 2021, případná druhá opravná zkouška se koná v prosinci 2021.

 

Termín září 2021
STROJAŘI STAVAŘI
písemná ZZ 06.09.2021 písemná ZZ 06.09.2021
praktická ZZ 8.-9. 09. 2021 praktická ZZ 8.-10. 09. 2021
ústní ZZ 16.09.2021 ústní ZZ 17.09.2021

 

Termín prosinec 2021
STROJAŘI STAVAŘI
písemná ZZ 01. 12.2021 písemná ZZ 01. 12.2021
praktická ZZ 06.-07. 12. 2021 praktická ZZ 06.-08. 12. 2021
ústní ZZ 14. 12.2021 ústní ZZ 15. 12.2021

 


 2019/2020

Opravná zkouška se koná v září 2020, případná druhá opravná zkouška se koná v prosinci 2020.

 

Termín září 2020
STROJAŘI STAVAŘI
písemná ZZ 07.09.2020 písemná ZZ 07.09.2021
praktická ZZ 9.-11. 09. 2020 praktická ZZ 8.-10. 09. 2021
ústní ZZ 18.09.2020 ústní ZZ 17.09.2021

 

Termín prosinec 2020
STROJAŘI STAVAŘI
písemná ZZ 01. 12.2020 písemná ZZ 01. 12.2021
praktická ZZ 03.-04. 12. 2020 praktická ZZ 06.-08. 12. 2021
ústní ZZ 11. 12.2020 ústní ZZ 15. 12.2021