Úspěch u závěrečných zkoušek

Výsledky závěrečných zkoušek

 Na všech našich pracovištích v Teplicích, Duchcově i v Krupce se konaly závěrečné zkoušky a přes nesnáze, které nás tento školní rok pronásledovaly, dopadly tyto zkoušky jednoznačným úspěchem.

S ohledem na skutečnost, že během celého školního roku převažovala distanční výuka, můžeme být na výsledky našich žáků pyšní a většině z nich gratulovat k získání výučního listu. Vzhledem k tomu, že se závěrečná zkouška letos výjimečně skládala pouze z ústní teoretické a praktické části, byl tento úspěch podmíněn dobrou teoretickou přípravou i naučenými praktickými dovednostmi. Především předvedenými praktickými dovednostmi našich žáků jsme byli vzhledem k okolnostem příjemně překvapeni. V celkovém porovnání s loňským rokem nám výrazně stoupl podíl žáků, kteří absolvovali s vyznamenáním.

Věříme, že naši úspěšní absolventi naleznou v brzké době pracovní místo a že svojí prací budou nadále reprezentovat naši školu. Přejeme všem našim absolventům úspěšný start do dalšího života.