Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023

v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích.
Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny
školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění
pozdějších předpisů.

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a pátek 28. října 2022.

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 22. prosince 2022 a končí v pondělí 3. ledna 2023.
Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterýí 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín pro okres Teplice: 13. 2. – 17. 2. 2023

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2023 do čtvrtka 31. srpna 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.