Navštívili nás žáci ZŠ Antonína Sochora

 Dne 14. 1. 2022 navštívili naše pracoviště v Duchcově žáci ZŠ Antonína Sochora.

Žáci 9. třídy měli možnost si prohlédnout třídy, kde se vyučují teoretické předměty a byly jim představeny jednotlivé učební obory. Potom přešli do dílen, kde se mohli s jednotlivými obory seznámit i prakticky. Učitelé odborného výcviku žákům předvedli stroje a výrobky našich žáků. Za účasti našich žáků si mohli naši návštěvníci některé praktické činnosti sami vyzkoušet.