Ukázka svařovacích postupů

V minulém týdnu proběhla na naší škole ukázka svařovacích postupů a technologií. Odborník z praxe předvedl žákům různé postupy a technologie svařování, zkoušky sváru i jeho finální úpravy. Žáci měli možnost si sami prakticky vyzkoušet různé svařovací postupy a porovnat si své dovednosti mezi sebou. V závěru byla žákům poskytnuta zpětná vazba s vyhodnocením jejich práce.