Školní jídelna Duchcov, Tyršova 17 – Ceny stravného od 1.4.2023

V Duchcově 13.3.2023

Vážení strávníci,

vzhledem k neustálému nárůstu cen potravin,energií a ostatních nákladů na provoz školní jídelny, jsme byli nuceni od 1.4.2023navýšit ceny obědů.

 

Ceny stravného od 1.4.2023:

děti 7-10 let             31,- Kč

děti 11-14 let           33,- Kč

děti 15 a více let      36,- Kč

cizí strávníci              75,- Kč