Školní jídelna Teplice – Ceny stravného od 1.5.2022

Ceny stravného od 1. 1. 2024

Ubytovaný žák – studenti nad 15 let

Snídaně: 33 Kč (rozšířená, zahrnuje snídani + přesnídávku)

Oběd: 35 Kč

Svačina: 16 Kč

Večeře: 34 Kč (rozšířená, zahrnuje večeři + II. večeři)

Neubytovaný žák – studenti nad 15 let

Oběd: 35 Kč

Cizí ubytovaný

Snídaně: 57 Kč

Oběd: 85 Kč

Večeře: 73 Kč

Zaměstnanci SSSTP

Oběd: 30 Kč       (od 1. 3. 2024  se cena mění na 40 Kč)

  1. oběd: 39,2 Kč (Tento oběd může zaměstnanec odebírat pouze pokud pracuje, čerpá dovolenou nebo provádí samostudium)

Večeře: 29 Kč (Večeři může odebírat zaměstnanec, který neměl možnost vzhledem k rozpisu služeb odebrat oběd – vychovatelé, vrátní)

Cizí strávník – jídlonosič : 85 Kč