Školní jídelna Teplice – Ceny stravného od 1.5.2022

V Teplicích 24.3. 2023

Vážení strávníci Naší školy. Vedení školy a školní jídelny SSSTP bylo nuceno s ohledem na zvyšování cen surovin a energií zvýšit ceny stravného ve školní jídelně od 1.4.2023 a to takto:

Ubytovaný žák – studenti nad 15 let

Snídaně: 33 Kč (rozšířená, zahrnuje snídani + přesnídávku)

Oběd: 35 Kč

Svačina: 16 Kč

Večeře: 34 Kč (rozšířená, zahrnuje večeři + II. večeři)

Neubytovaný žák – studenti nad 15 let

Oběd: 35 Kč

Cizí ubytovaný

Snídaně: 56 Kč

Oběd: 75 Kč

Večeře: 63 Kč

Zaměstnanci SSSTP

Oběd: 25 Kč

  1. oběd: 40 Kč (Tento oběd může zaměstnanec odebírat pouze pokud pracuje, čerpá dovolenou nebo provádí samostudium)

Večeře: 24 Kč (Večeři může odebírat zaměstnanec, který neměl možnost vzhledem k rozpisu služeb odebrat oběd – vychovatelé, vrátní)

Cizí strávník – jídlonosič : 75 Kč