Moderní škola 4.0

Naše škola se přihlásila do motivačního programu Moderní škola – Elektrotechnika 2022. Tento projekt vznikl za účelem propagace a popularizace odborného vzdělávání a návazností na tzv. Průmysl a technologie 4.0. Do soutěže se přihlásili naši žáci maturitního oboru  Elektrotechnika s projektem „Inteligentní nabíjení elektromobilních dopravních prostředků“.  Projekt tohoto zaměření byl vybrán z důvodu řešení nabíjení malých elektromobilních dopravních prostředků využívaných žáky školy. V konkurenci devíti technických škol z Ústeckého kraje se naši žáci neztratili a obsadili páté místo. Více informací o projektu najdete na:

https://www.kr-ustecky.cz/motivacni-program-dobra-skola-moderni-skola-4-0/ds-100446