Předání svářečských průkazů

,Žáci všech strojírenských oborů naší školy dostávají každoročně šanci absolvovat již ve druhém nebo i později ve třetím ročníku kurz svařování plamenem, obalovanou elektrodou, v ochranné atmosféře dle ČSN EN 9606-1. Školení i zkouška probíhá u spolupracujících firem PRODECO, a.s. nebo TESASING, s r.o. ve svářecí škole.

Školení je přizpůsobeno tak, aby obsahovalo relevantní informace nejen pro daný typ svařování, ale zahrnuje i aktuální bezpečnostní předpisy a technické normy.

Po absolvování kurzu skládají žáci zkoušku ve firmě, kde se připravovali, a pokud má žák dobré studijní výsledky, přispěje mu škola na tento kurz finanční částkou až 3000,-Kč.