DOBRÝ LIST KOMORY

Teplice 22.6.2022

Okresní hospodářská komora Teplice ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů teplických středních škol  Dobrým listem komory.

Dobrý list komory je prestižní dokument  Hospodářské komory, který potvrzuje kvality studentů a učňů, vstupujících prvně na trh práce, nebo pokračujících ve studiu na vysokých školách. Absolventi, kteří tento dokument obdrží, dosahují výborných výsledků v průběhu celého studia.

Našim žákům gratulujeme.