Odborná exkurze v Helmholtz centru Drážďany

Naši žáci dostali možnost podívat se do Helmholtz centra v Drážďanech, které mimo jiné zkoumá vysoce výkonné zdroje záření a je to jedno z největších výzkumných pracoviště v oboru.

Nejdříve pro nás byla připravena krátká přednáška o elektronech, protonech, vzniku záření a ve druhé části si budoucí elektrotechnici mohli vyzkoušet experiment, při kterém díky reakcím použitých látek vznikaly  „dutiny“, které pak mohli ve světle baterky pozorovat.

Později byli žáci rozděleni do skupin a podívali se přímo do míst, kde probíhá urychlování částic. Zde viděli supravodivý elektronový lineární urychlovač pro paprsky s vysokou brilancí a nízkou emitací (ELBE).

Velká část výkladu probíhala v anglickém jazyce, a tak si mohli ještě ověřit své jazykové schopnosti.