STEAM výuka na naší škole

Na naší škole se nových vyučovacích metod nebojíme. STEAM (Science – věda, Technology – technologie, Engineering – technika, Arts – umění, Mathematics – matematika) je metoda, která propojuje jednotlivé studijní obory.  Tuto metodu jsme použili u našich žáků z oborů Strojní mechanik a Čalouník.

Žáci se v předmětu Technické kreslení seznámili s tím, co je a jak se kreslí výkres. Tuto dovednost si následně osvojí v praxi na hodinách ICT, kdy na počítači nakreslí výkres, a pak ho vytisknou na 3D tiskárně.