Nové technologie ve výuce

Žáci se v rámci výuky ICT učí pracovat s 3D pery. Pomocí těchto per se dají vytvořit klasické obrázky, 3D obrázky i modely budov, předmětů… prostě všeho, na co si vzpomenete. Pomocí pera je možné opravit i různé předměty. Tím tak sledujeme trend, který již delší dobu ve výuce používáme, a to že 3D technologie slouží jako výborný nástroj pro posílení mezipředmětových vztahů – např. mezi ICT a odborným kreslením.