Energie budoucnost lidstva

Pro žáky elektrotechnických oborů byla uspořádána přednáška na téma energetika, spotřeba elektrické energie její „výroba“ a budoucnost energetiky. Žáci byli seznámeni s takzvaným národním energetickým mixem ČR, zvláštní pozornost byla věnována problematice jednotlivých zdrojů elektrické energie a problémům při skladování elektrické energie. Část přednášky se pak věnovala budoucnosti energetiky a vnímání rizik spojených jadernou energetikou. Závěr byl věnován bezpečnosti jaderné energetiky. Pro naše žáky byla přednáška zajímavým pohledem na složitou problematiku a ukázala jim jeden z dnešních pohledů na problém, jehož řešení nás všechny v dohledné době čeká.