Bezpečnost ve škole

Ve dnech 27.3. a 3.4.2023 proběhly v aule besedy o nebezpečí požáru ve škole. Besedy zahájil ředitel školy, který pohovořil o možných situacích ohledně požáru. Dalším diskutujícím byl požární technik p. Skořepa, jenž nastínil možné nebezpečné situace. Žáci byli upozorněni na rizika a způsoby řešení vzniklých situací. Besedy jsou součástí vzdělávacího procesu žáků.