Třetí ročník – Montáž dveří

Naši žáci 3. ročníku provedli odbornou montáž interiérových dveří na Domě mládeže v areálu školy. 

Dveře předvrtali na stroji CNC, poté namontovali panty, posledním krokem byla montáž kování.