Spolupráce s firmou EATON

V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s firmou EATON. Díky tomu jsme získali i věcný dar, který můžeme využít pro práci ve škole i na odborném výcviku. Žáci tak pracují s reálnými funkčními komponenty a spojují teorii s praxí. Do školy jsme pozvali žáky ze ZŠ Maršovská, kteří si prohlédli naši školu, a také si vyzkoušeli, jak vypadá práce elektrikáře a jaká „kouzla“ se dají s elektřinou vytvářet.