Exkurze v Elektrárně Ledvice

Ve dnech 8. a 9. června 2023 se žáci tříd O1 a ET1 zúčastnili exkurze v Elektrárně Ledvice.

Po úvodním školení o dodržování zásad bezpečnosti, žáci shlédli film o vzniku uhlí a historii jeho těžby. Během samotné exkurze měli žáci možnost se seznámit s různými možnostmi a postupy použitými při výrobě elektřiny. Dozvěděli se také, jaká je budoucnost uhelných elektráren u nás, zjistili jak je to s rekultivací krajiny po vytěžení uhlí a jakým směrem se bude výroba elektřiny ubírat v budoudcnu. Na závěr exkurze byla zařazena návštěva 140m vysoké vyhlídkové věže.