Jdeme s dobou!

V naší škole se neustále snažíme přizpůsobovat se novým trendům. A proto jsme se rozhodli k nákupu dalšího zařízení, které nám umožňuje propojit výuku přírodovědných a technických předmětů s uměním a kreativitou. Jedná se o STEAM. STEAM je zkratka pro Science, Technology, Engineering, Arts a Mathematics. Jedná se o multidisciplinární přístup k výuce, který propojuje tyto obory a podporuje u žáků rozvoj kreativního řešení problémů, spolupráce a kritického myšlení. STEAM vzdělávání je důležité pro přípravu žáků na budoucí povolání a výzvy v rychle se měnícím světě. Dále rozvíjí u žáků schopnost řešit problémy, spolupracovat, komunikovat a tvořit. Na fotografiích jsou zachyceni žáci 1. ročníku, jak pečlivě a s velkým odhodláním montují naše nové zařízení. Konkrétně se jedná o SLA tiskárnu a multifunkční zařízení Snapmaker, který umí 3D tisk, gravírovat a frézovat. Cílem tohoto zařízení je umožnit žákům experimentovat, tvořit a objevovat různé aspekty STEAM oborů.

Věříme, že tímto způsobem připravujeme naše žáky na budoucnost, ve které budou potřebovat nejen znalosti, ale také dovednosti a postoj, které jim umožní být aktivními a tvůrčími členy společnosti.