Ředitelské volno

Oznámení o ředitelském volnu

Oznamuji, že v pátek 29.9.2023 vyhlašuji ředitelské volno z důvodu zajištění údržby a přípravy topné soustavy na našich školách. Tento den nebude probíhat výuka na školách a žáci zůstávají doma. Doporučuji žákům, aby využili tohoto volna k opakování učiva, k samostudiu a k přípravě na výuku.

 

Mgr. Aleš Frýdl, MBA

Ředitel školy