Soutěž T-PROFI s naší účastí

V Chomutově se za naší účasti konal další ročník soutěže T-Profi talenty pro firmy pořádané Krajskou hospodářskou komorou. Do soutěže jsme v souladu s podmínkami soutěže poslali tým složený z našich žáků a žáků ZŠ Krupka Teplická ul. tým pod patronátem firmy MAHR s.r.o. se umístil na pátém místě a příští rok se pokusíme o stupně vítězů.

Soutěž je zaměřena na podporu polytechnické výuky a posilování kvality odborné přípravy žáků. Soutěžní disciplíny vyzkouší kreativní myšlení žáků a jejich základní technické dovednosti.

https://www.komora.cz/offer_and_demand/t-profi-talenty-firmy/