Návštěva rozvodny VVN

Žáci třetího ročníku oboru Elektrikář se seznámili s místem napojení přenosové soustavy (rozvodnou) na soustavu distribuční, kde dochází k transformaci hladin velmi vysokého napětí na hladiny vysokého napětí, kde je distribuce rozvětvena pro oddělení distribuce elektřiny do určitých oblastí. Dále byli informování že rozvodny tvoří nejpodstatnější část elektrických stanic. Na úrovni zvlášť vysokého napětí nebo velmi vysokého napětí spojují přenosové a distribuční linky do vzájemně propojeného systému nebo umožňují větvení vedení. Jsou to uzly, pomocí kterých lze sítě konfigurovat a přesměrovávat toky energií podle aktuálních potřeb přenosu a distribuce a jejich řídicí systém a spínací technika bleskově reagují na výskyty nepředvídatelných situací a poruch. Snahou je omezit výpadky dodávek elektrické energie na minimum.