Přednáška PČR – právního povědomí

V úterý 9. ledna se na pobočce Střední školy stavební a strojní Teplice v Duchcově uskutečnila zajímavá a poučná přednáška na téma právního povědomí. Přednášející, paní Ilona Gazdošová, tisková mluvčí Územního odboru Policie ČR Teplice, přiblížila studentům důležité aspekty právního systému České republiky a význam právního povědomí pro každodenní život.

Cílem přednášky bylo osvětlit studentům, jak důležité je rozumět základním právním principům a být si vědom svých práv a povinností. Paní Gazdošová se zaměřila na témata jako jsou občanská práva a povinnosti, důležitost dodržování zákona a důsledky jeho porušení. Zvláštní pozornost byla věnována otázkám týkajícím se mladistvých a jejich zapojení do právního systému.

Studenti měli možnost se aktivně zapojit do diskuse a klást otázky týkající se praktických situací, které mohou nastat v jejich životech. Příklady z praxe, které paní Gazdošová přinesla, byly pro studenty velmi poučné a pomohly jim lépe pochopit složitost a důležitost právního systému.