Závěrečné zkoušky v Teplicích

Dnešním dnem skončily závěrečné zkoušky v Teplicích, resp. jejich poslední – ústní část. Závěrečné zkoušky se skládají z písemných testů, praktické odborné zkoušky a zkoušky ústní, kde žáci ukáží své znalosti před  komisí, která se skládá z několika členů. 

Pro třetí ročníky je toto velký milník v jejich životech, kdy se rozhodnout, zda budou pokračovat v dalším studiu nebo se zapoji do pracovního procesu, na který se po dobu svého studia pečlivě připravovali. 

Všem našim absolventům přejeme hodně štěstí a úspěchů v jejich budoucích kariérách a také v osobním životě.