Slavnostní předávání výučních listů na pracovišti v Duchcově

Pracoviště v Duchcově slavilo jako každý rok mimořádný okamžik, kdy se uskutečnilo slavnostní předávání výučních listů. Tato událost přinesla radost a hrdost nejen všem zaměstnancům školy, ale hlavně rodičům a žákům.

Všichni absolventi prošli náročným studiem nejen v teoretické výuce, ale hlavně v praxi a dosáhli vynikajících výsledků, čímž si zasloužili tuto slavnostní chvíli.

Přišel čas na samotné předávání výučních listů. Absolventi se postupně vypravili na podium, kde je čekali s gratulací ředitel školy Mgr. Aleš Frýdl, MBA, zástupce ředitele Ing. Jan Mikš a starosta města Duchcova Mgr. Zdeněk Šimbera a každý z absolventů obdržel svůj zasloužený výuční list.

Atmosféra byla naplněna pýchou a radostí. Blahopřání a potlesk zaznívaly v sále, zatímco absolventi s hrdostí přijímali své výuční listy. Přejeme všem našim absolventům hodně úspěchů v soukromém i profesním životě.