Návštěva korečkového velkorypadla KU 800 v Březně

Dne 26. června 2024 se žáci Střední školy stavební a strojní pracoviště Duchcov vydali na exkurzi do Března u Chomutova, kde měli jedinečnou příležitost navštívit korečkové velkorypadlo KU 800. Tato exkurze byla organizována za účelem rozšíření praktických znalostí žáků o těžbě uhlí, a to přímo v jednom z největších povrchových dolů v České republice.

Exkurze začala přivítáním zkušeného průvodce, dlouholetého pracovníka velkostroje, který žákům poskytl odborný výklad. Průvodce začal s historickým přehledem vzniku a využití uhlí, což žákům pomohlo pochopit význam této suroviny pro energetický průmysl a její roli v minulosti i současnosti.

Následně byla žákům představena technologie dobývání uhlí, která zahrnovala detailní popis rekultivačních prací po ukončení těžby. Průvodce vysvětlil, jak se těžební oblasti postupně navracejí do původního stavu a jaké metody se k tomu používají, čímž žáci získali představu o ekologických opatřeních a snahách o udržitelnost v těžebním průmyslu.

Hlavním bodem programu bylo seznámení s korečkovým velkorypadlem KU 800. Tento gigantický stroj, klíčový pro těžbu uhlí v regionu, byl představen se všemi svými technickými parametry. Žáci byli ohromeni rozměry velkorypadla i jeho technickými možnostmi. Průvodce detailně popsal jeho konstrukci, výkon a specifické funkce, což bylo doplněno zajímavými a ohromujícími technickými daty. Velkorypadlo KU 800, s výškou přes 50 metrů a schopností vytěžit až 27 000 tun materiálu denně, zanechalo na žácích silný dojem.

Na závěr exkurze se žáci dozvěděli o budoucnosti dobývání uhlí v oblasti Března u Chomutova. Diskutovalo se o možných scénářích rozvoje těžebního průmyslu v kontextu stále rostoucího důrazu na obnovitelné zdroje energie a snižování uhlíkové stopy.

Exkurze byla pro žáky nejen vzdělávací, ale také inspirativní. Díky ní mohli vidět a pochopit složitost a význam těžebního průmyslu, což je v jejich studijním zaměření nesmírně cenné.