TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2023/24

ZKOUŠKA TERMÍN ČAS
Profilová část MZ – písemná zkouška z českého jazyka a literatury 23. dubna 2024 08:00 hod.
Profilová část MZ – písemná zkouška z cizího jazyka 24. dubna 2024 08:00 hod.
Volno před praktickou MZ 25. dubna 2024
Praktická MZ ze souboru odborných předmětů – třída ET 4 26. dubna 2024 08:00 hod.
DT konané v rámci společné části MZ

DT Matematika 2. května 2024

DT Anglický jazyk  2. května 2024

DT Český jazyk a literatura 3. května 2024

od 08:00 hod.

od 13:30 hod.

od 08:00 hod.

Volno před ústní MZ –  ET 4 14. května – 17. května 2024
Ústní MZ – ET 4 20. května – 21. května 2024 od 7.30 hodin (zahájení – nástupem žáků)