Termíny maturitních zkoušek


Maturitní zkoušky termín 2020/21 – přehled

24. – 25. května 2021

blok testů společné části MZ

28. a 31. května 2021

praktická MZ – ET4

28. května 2021

praktická MZ – PO2

7. – 8. června 2021

ústní MZ – ET4

9. června 2021

ústní MZ – PO2

 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ

 

Datum

konání zkoušky

Zkušební předmět Forma zkoušky

Zahájení

přípravy 1)

Trvání

zkoušky 

24. května 2021 Matematika didaktický test  8:00 135 min.
24. května 2021 Anglický jazyk didaktický test 13:30 110 min.
25. května 2021 Český jazyk a literatura didaktický test  8:00  85 min.

 

 

1) Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

2) Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na době zahájení zkoušky.

 

 

  Aktuality

  Projekt H2AC4 – testovací jízdy

  Projekt H2AC4 – testovací jízdy

  V sobotu 9.4. 2022 proběhl testovací závod projektu H2AC4schools – Závody saských a českých škol PrOJETÍ světa elektromobility s vodíkem.  Opět se ukázalo, že když se naši žáci do něčeho pustí, mají na to být nejlepší. Naši kluci nedali soupeřům šanci a s počtem 493...

  Přednáška o energetice

  Přednáška o energetice

  Pro žáky elektrotechnických oborů byla uspořádána přednáška na téma energetika, spotřeba elektrické energie její "výroba" a budoucnost energetiky. Žáci byli seznámeni s takzvaným národním energetickým mixem ČR, zvláštní pozornost byla věnována problematice...

  Úklid školní zahrady v Krupce

  Úklid školní zahrady v Krupce

  Poslední den před podzimními prázdninami a volnem ředitele školy jsme na naší škole v Krupce využili krásného počasí a vrhli se na úklid zahrady. Zahradu jsme shrabali, vyřezali náletové dřeviny a spálili drobné větve. U ohníčku, který byl řádně nahlášen na HZS, došlo...

  Úspěch u závěrečných zkoušek

  Výsledky závěrečných zkoušek  Na všech našich pracovištích v Teplicích, Duchcově i v Krupce se konaly závěrečné zkoušky a přes nesnáze, které nás tento školní rok pronásledovaly, dopadly tyto zkoušky jednoznačným úspěchem. S ohledem na skutečnost, že během celého...