Termíny maturitních zkoušek


Maturitní zkoušky termín 2020/21 – přehled

24. – 25. května 2021

blok testů společné části MZ

28. a 31. května 2021

praktická MZ – ET4

28. května 2021

praktická MZ – PO2

7. – 8. června 2021

ústní MZ – ET4

9. června 2021

ústní MZ – PO2

 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ

 

Datum

konání zkoušky

Zkušební předmět Forma zkoušky

Zahájení

přípravy 1)

Trvání

zkoušky 

24. května 2021 Matematika didaktický test  8:00 135 min.
24. května 2021 Anglický jazyk didaktický test 13:30 110 min.
25. května 2021 Český jazyk a literatura didaktický test  8:00  85 min.

 

 

1) Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

2) Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na době zahájení zkoušky.

 

 

  Aktuality

  Exkurze ve společnosti KOPOS

  Exkurze ve společnosti KOPOS

  Žáci třetího ročníku učebního oboru Elektrikář se v rámci výuky zúčastnili dne 19.4.exkurze v společnosti KOPOS Kolín a.s., která patří mezi tradiční české elektroinstalační podniky, jež řadu desetiletí úspěšně působí nejen na českém trhu. Společnost se zabývá výrobou...

  Virtuálně v elektrárně

  Virtuálně v elektrárně

  Jako partnerská škola skupiny ČEZ jsme měli možnost pro žáky elektro oborů uspořádat virtuální komentovanou prohlídku jaderné elektrárny Dukovany. Žákům se líbila interaktivita prohlídky a podívali se i do míst kam nemá běžná veřejnost nikdy přístup. Zábavnou formou...

  Návštěva rozvodny VVN

  Návštěva rozvodny VVN

  Žáci třetího ročníku oboru Elektrikář se seznámili s místem napojení přenosové soustavy (rozvodnou) na soustavu distribuční, kde dochází k transformaci hladin velmi vysokého napětí na hladiny vysokého napětí, kde je distribuce rozvětvena pro oddělení distribuce...

  Spolupráce s firmou EATON

  Spolupráce s firmou EATON

  V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s firmou EATON. Díky tomu jsme získali i věcný dar, který můžeme využít pro práci ve škole i na odborném výcviku. Žáci tak pracují s reálnými funkčními komponenty a spojují teorii s praxí. Do školy jsme pozvali žáky ze...

  Exkurze na zdymadlech T.G. Masaryka na Střekově

  Exkurze na zdymadlech T.G. Masaryka na Střekově

  Dne 17.05. 2023 proběhla na zdymadlech T.G. Masaryka v Ústí nad Labem - Střekově exkurze žáků druhého ročníku oboru elektrikář. Žáci byli během prohlídky seznámeni se stavebními prvky zdymadel a měli možnost si projít vnitřní prostory vodní elektrárny. Žáky prohlídka...

  Exkurze a prezentace společnosti Sev.en Services s.r.o.

  Exkurze a prezentace společnosti Sev.en Services s.r.o.

  Výběr žáků třetích ročníků oborů obráběč kovů, strojní mechanik, malíř a elektrikář se dne 9. května 2023 v odpoledních hodinách zúčastnil exkurze v povrchovém dole Vršany, který se nachází v blízkosti města Most. Na místo prohlídky nás odvezlo firemní auto UNIMOG....

  Energie budoucnost lidstva

  Energie budoucnost lidstva

  Pro žáky elektrotechnických oborů byla uspořádána přednáška na téma energetika, spotřeba elektrické energie její "výroba" a budoucnost energetiky. Žáci byli seznámeni s takzvaným národním energetickým mixem ČR, zvláštní pozornost byla věnována problematice...

  Zimní sportovní kurz

  Zimní sportovní kurz

  Žáci naší školy se účastnili zimního sportovního kurzu v Nových Hamrech. Počasí nám přálo a tak jsme mohli využít služeb nedalekého lyžařského střediska v Potůčkách, kde si žáci užívali lyžování a snowboardu. Zimního sportovního kurzu se účastnili i začátníci, kteří...

  Pomáháme si

  Pomáháme si

  Na naší škole platí, že si pomáháme. Naši žáci si navzájem pomáhají udržovat svá pracoviště v bezvadném stavu a běžné údržbářské práce zvládají sami. Tentokrát instalatéři v dílnách v Duchcově potřebují nainstalovat nové osvětlení. Pro elektrikáře to není problém a...

  Závěrečné zkoušky

  Závěrečné zkoušky

  V červnu začínají na naší škole závěrečné zkoušky tříletých učebních oborů. Po písemné zkoušce bude následovat zkouška praktická a nakonec žáci před komisí prokáží své znalosti v ústní zkoušce. Věříme, že letošní třeťáci naváží v úspěšnosti u závěrečných zkoušek na...