DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

 REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie...
Učebna automatizace a robotiky v OP Krupka

Učebna automatizace a robotiky v OP Krupka

Projekt: Učebna automatizace a robotiky v OP Krupka Škola získala finanční částku v hodnotě 200 000,-Kč v grantové řízení Podpora regionů Nadace ČEZ Cílem projektu bylo zlepšení výuky odborných předmětů pro obory Elektrotechnika (4letý maturitní) a Elektrikář (3letý...
PAINTINGSKILLSACADEMY – PSA

PAINTINGSKILLSACADEMY – PSA

PaintingSkillsAcademy je projekt Erasmus + spolufinancovaný EU v rámci Sektorové aliance pro dovednosti (Sector skills Aliance) a je koordinovaný SBG Dresden (DE). Projekt byl zahájen v prosinci 2019 a bude trvat 3 roky. Jeho cílem je sloučit všechny předchozí...
IN Paint

IN Paint

UNIEP, Mezinárodní asociace v malířském sektoru, zastupuje 15 nadnárodních sdružení, 60 000 podniků a 240 000 živnostníků, vede v současné době evropský projekt „In Paint“ – Innovative WBL Painting Talets.  Cílem projektu je zlepšit profesionalitu,...
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Střední škola stavební, Teplice, p. o. zajištuje vzdělávání dospělých ve formě:- REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ – V RÁMCI REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ  projekt UNIV 2 KRAJE projekt UNIV 3 Vše v oborech vzdělávání zařazených do sítě škol ve zřizovací listině č. j....
Učebna automatizace a robotiky v OP Krupka

PARTNERSTVÍ LEONARDO

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU PARTNERSTVÍ LEONARDO Název projektu: Položení základů strategického partnerství pro vytvoření perspektivního evropského odborného vzdělání oboru Malíř Počátek projektu: 1.8.2013 Konec projektu: 31.7.2015 Anotace projektu: Projekt...